acasă proiecte despre noi / contact evenimente
         
 

arhitectură | urbanism | design interior | asistenţă tehnică

   
 

Faze de proiectare:


1. CU - certificat de urbanism


Documente necesare depunerii documentatiei CU:
- extras de carte funciară (C.F.)
- plan de incadrare in zonă
- plan de situaţie pe suport topografic (avizat de OJCC)

Se obţin acordurile pentru:
- aviz apă-canal
- aviz pompieri
- aviz electric
- aviz gaz
- aviz telecomunicaţii
- contract firme de salubritate
- aviz inspectorat de protecţie civilă
- aviz direcţiei de sănătate publică

In cazuri speciale se mai obţin:
- aviz monumente (in cazul în care construcţia se află in zonă istorică protejată, sau clădirea este monument istoric)
- aviz mediu
- avizul poliţiei rutiere
- avizul inspectoratului teritorial in construcţii
- acordul vecinilor

Sunt necesare:
- releveu şi expertiza tehnică (in cazul canstrucţiilor existente)
- studiu geotehnic a terenului


2. DTAC - proiect pentru autorizaţie de construire

Continut:
- proiect de arhitectură (memoriu tehnic, plan de situaţie, planurile construcţiei, faţade, secţiuni)
- proiect de structură (memoriu tehnic, plan fundaţii, detalii de fundaţii, plan organizare de şantier)
- proiect instalaţii de incalzire, sanitare si canalizare, electrice
Toate proiectele trebuie verificate pe specialităţi, de verificatori atestaţi. Avizele se obţin aproximativ într-o luna, dupa care se plăteşte taxa de autorizaţie in valoare de 0,5% - 1% din valoarea investiţiei.
Proiectele impreună cu CU si avizele se depun la primărie pentru obţinerea autorizaţiei de construire.


3. PTh - proiect tehnic

Conţinut:
- proiect de arhitectură (planuri, fatade, sectiuni de executie, tablou de tamplărie + lista de cantităţi de lucrari)
- proiect de structură (rezolvarea structurală a clădirii; detalii armari stalpi, grinzi, planşee, centuri; planuri de cofraj) + lista de cantităţi
- proiect de instalaţii (de încălzire, electrice, apă+canal, gaz) + lista de cantităţi
Toate proiectele trebuie verificate pe specialităţi de verificatori atestaţi.


4. DE - detalii de execuţie

Conţinut:
- detalii de arhitectură (toate detaliile necesare execuţiei)
- detalii de structură (toate detaliile de executie)
- detalii de instalaţii (de încălzire, electrice, apă+canal, gaz)